Въведение

Услугата се реализира чрез платформата OpenMeetings и може да се използва за провеждане на видеоконференции, уебинари, видеосеминари и др. Срещите се провеждат във виртуална стая, която разполага с дъска, поддържа презентиране на различни докуменди и има подходящи инструменти за онагледяване. Достъпа до стаите може да се реализира чрез покана по e-mail, да се ограничи по време, брой потребители и т.н. Пожелание преподавателя/организатора може да запише конферентната връзка.

Адрес на услугата

Адресът на услугата е https://meet.uni-plovdiv.net.

Обратна връзка

Пишете на focus <at> lists.uni-plovdiv.net или cart-wg <at> lists.uni-plovdiv.net