Въведение

Услугата по същество представлява управлявани от крайния потребител алиаси или меил групи. Базирана е на наложилата се система с отворен код Mailman.

Описание на услугата

Формата на пощенските списъци (mail groups или aliases) е следния

. . . . . . . . @lists.uni-plovdiv.net

Създадените списъци се управляват от администратор(и), които определят правилата на записване и отписване от списъка, на изпращане на писма до цялата група, настройки на архива, формат на писмата, обработка на писмата, филтри и пр. Системата е подходяща за групови адреси по повод на конференции, факултети или катедри, група от студенти - курс, поток, група и пр, както и за работни групо по проект и пр. Изпращането на писмо до много потребители, чрез изброяване на всички получатели в Cc не е добра практика, освен това често пъти е и невъзможно поради ограничения на препращащите сървъри. Всичко това мотивира пускането на тази услуга.

Регистрация

Свържете се с нас на focus <at> lists.uni-plovdiv.net и заявете вашият списък към домейна @lists.uni-plovdiv.net и ние ще го стартираме в най-кратко време.

Обратна връзка

Пишете на focus <at> lists.uni-plovdiv.net или cart-wg <at> lists.uni-plovdiv.net