« Back

Успешен проект с участието на C.lab

Неотдавна успешно приключи проект ИТ15-ХФ-001 (вж. публикация във Форум Наука - сборник с доклади 2015/2016 г.) с ключовото участие на лабораториите C.lab и DeLC, както и членове от Химическия, Филологическия, Философско-историческия и Факултета по математика и информатика. В рамките на проекта се разработи иновативна концепция за виртуално университетско образователно пространство, обединяващо множество утвърдени и делокализирани ресурси.

Основната част от бюджета на проекта (40000 лв.) се изразходи за закупуване на хардуер за C.lab, който значително повиши надеждността и производителността на предлаганите от нас услуги. Новозакупеният хардуер (мрежово оборудване, надграждане на съществуващи сървъри, дисков масив и др.) е достъпен от всичките ни потребители чрез предлаганите публични и инфраструктурни услуги.

Next