« Back

The Heartbleed Bug

Тази сутрин на 9 април бяха обновени и рестартирани някои сървъри на лабораторията. Причината е сериозен пробив в сигурността, наречен "The Heartbleed Bug".