« Back

SSL сертификат за UNI-PLOVDIV.NET

От 11.02.2015 г. CART Lab. притежава PositiveSSL Wildcard сертификат [1] от Comodo Group, Inc. [2] с валидност от две години. Този сертификат ще се използва за подсигуряване на връзката до някои по-важни сайтове на Лабораторията работещи върху домейна UNI-PLOVDIV.NET.

Паралелно с въвеждането на новия сертификат се предприемат сериозни стъпки за осигуряване на още по-добра надеждност на защитените връзки, в съответствие с най-новите тенденции и в отговор на последните заплахи в тази област. В резултат на това, сайтовете ни получават най-високата възможна оценка, А+, в тестовия инструмент на фирмата Qualys Inc., SSL Labs, [3,4,5] който е де факто златният стандарт за такъв тип тестове.

1. https://www.namecheap.com/security/ssl-certificates/comodo/positivessl-wildcard.aspx
2. https://www.comodo.com
3. https://www.qualys.com
4. https://www.ssllabs.com
5. https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=mail.uni-plovdiv.net