« Back

Прекъсване над 40 часа

Прекъсването на достъпа до всички услуги на лабораторията от 23:20 на 9.12.2015 г. до 16:00 на 11.12.2015 г. (над 40 часа) е в следствие на пожар в подлез на София.