« Back

Прекъсване на 22.10.2014

Поради профилактика в интервала от 14:40 до 15:20 на 22.10.2014 повечето от услугите на лабораторията прекъснаха за кратко. Приложени бяха множество от ъпдейти, напр:

  • FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:20.rtsold
  • FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:21.routed
  • FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:22.namei
  • FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:23.openssl
  • mysql55-server-5.5.38 to mysql55-server-5.5.40
  • и д.р

След профилактиката е възстановена нормалната работа на услугите.