« Back

Прекъсване на 09.10.2014

Поради прекъсване на електрозахранването на 08.10.2014 в 23:40 услугите на CART Lab. не бяха достъпни до 8:20 на 09.10.2014. Финализираме прокета по собствен UPS и се надяваме да няма такива проблеми за в бъдеще. Към момента всички услуги на Лабораторията функционират нормално.