« Back

Прекъсване на 29.04.2014

Поради прекъсване на електрозахранването на 29.04.2014 от 7:30 до 8:11 услугите на CART Lab. не бяха достъпни в интервала от 8:00 до 9:20. Актовно работим и финализираме прокета по собствен UPS и се надяваме да няма такива проблеми за в бъдеще.

Към момента всички услуги на Лабораторията функционират нормално.