« Back

Повреда на твърд диск

На 23.08.2014 г. в 3:22 единият от двата твърди диска на сървъра s2 везапно се повреди. В интервала до 9:00 услугите зависими от s2 не работеха поради свързани с отказа на диска причини. Проблемът бе временно отстранен към 15:00, след като заменихме повредения диск с нов подобен и съвместим, но не оптимален за този сървър. Към момента няма загуба на данни и е възстановена нормалната работа на услугите.