« Back

Пакет от картографски услуги

За нас е голяма радост да обявим стартирането на услугата C.map, която преставлява пакет от картографски услуги. Подготвените от нас карти в мащаб 1:50000 са с голяма детайлност и са изключително полезни за планински турзъм в България, Беломорска Тракия и Македония. Услугата се разработва и поддържа основно от Ведрин Желязков.