« Back

Обновяване на 30.04.2014

Тази сутрин (30.04.2014) имаше прекъсване на услугите на Лабораторията за около 5 мин. от 8:25 до 8:30 поради прилагане на следните обновявания.

FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:07.devfs
FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:08.tcp
FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:09.openssl
 
Повече информация тук: http://www.freebsd.org/security