« Back

Обновяване на 03.06.2014

На 03.06.2014 от 23:05 до 23:28 бяха обновени сървърите s1, s2, s3 и s42 от FreeBSD 9.2-RELEASE-p5 до FreeBSD 9.2-RELEASE-p7 и от FreeBSD 8.4-RELEASE-p9 до FreeBSD 8.4-RELEASE-p11. Приложени бяха FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:12.ktrace, FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:11.sendmail и FreeBSD Security Advisory FreeBSD-SA-14:13.pam. По време на профилактиката имаше прекъсване на достъпа до всички услуги на лабораторията.