« Back

MySQL от 5.1 до 5.5

На 26.04.2014 от 21:40 до 23:30 повечето от услугите на CART Lab. не функционираха поради профилактика на основен сървър. Обновихме MySQL сървъра от версия 5.1 до 5.5.37. Всичко към момента изглежда нормално.

Технически детайли:

  • pkg delete -g mysql51-server
  • portmaster -o databases/mysql55-client mysql51-client
  • portmaster -r databases/mysql55-client
  • mysql_upgrade -u root -p (mysqld -u root --skip-grant-tables)
  • mysqlcheck -Aa -u root -p