« Back

Въведена в употреба динамична маршрутизация

Днес, 4 декември 2014 г., бяха изградени две iBGP [1,2] връзки между опорните маршрутизатори на CART Lab [3] и Българската Изследователска и Образователна Мрежа (БИОМ) [4]. Тези iBGP връзки повишават надежността на предлаганите от CART Lab услуги чрез резервна динамична маршрутизация в случай на отпадане на един от опорните маршрутизатори на БИОМ. Това събитие има също известна емоционална и историческа стойност, тъй като за пръв път въвеждаме в употреба динамична маршрутизация на част от мрежите на ПУ "Паисий Хилендарски" [5] посредством външен протокол.

[1] http://bg.wikipedia.org/wiki/BGP
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Border_Gateway_Protocol
[3] http://cart.uni-plovdiv.net
[4] http://bren.bg/index.php?lang=bg
[5] http://uni-plovdiv.bg