« Back

FreeBSD Security Advisory

Сървърите s1, s2, s3 и s42 бяха обновени според FreeBSD-SA-14:01.bsnmpd, FreeBSD-SA-14:02.ntpd и FreeBSD-SA-14:04.bind и съответно за кратко рестартирани. Текущите версии са:

  • s1: FreeBSD 8.4-RELEASE-p7
  • s2: FreeBSD 8.3-RELEASE-p14
  • s3: FreeBSD 9.2-RELEASE-p3
  • s42: FreeBSD 9.2-RELEASE-p3