« Back

EoL на услугата Focus blogs

Архивирането на сайтовете и спирането на услугата Focus blogs се отлага за края на октомври, 2014 г. поради настояване на някои потребители (вж. този анонс). По-долу е описан статуса на архивираните сайтове.