« Back

EOL на някои услуги

Всички сайтове базирани на услугите Focus blogs (към момента 52 сайта) и на joomla (http://nature.uni-plovdiv.bg, http://biosupport.uni-plovdiv.bg, http://npd.uni-plovdiv.bg, http://cmbps.bio.uni-plovdiv.bg, http://www.zoology50.org и http://www.grc-bg.eu), ще функционират до 30.09.2014 г. След тази дата услугите няма да се поддържат в този си вид и ще бъдат спряни. За потребителите, администриращи сайт на Focus blogs и/или joomla се предлагат следните алтернативи:

А. За сайт на катедра, център, факултет, електронно списание или друга кауза препоръчваме услугата C.portals;
Б. Ако имате личен блог е възможно да се ползва аналогична услуга, която допълнително ще уточним;
В. Стар сайт, който вече не се обновява ще се "замрази" и ще е достъпен само за разглеждане, но не и за промяна;
Г. Ненужен сайт, който ще бъде изтрит.

В предвид различните възможности бъдещето на всеки един сайт ще се разгледа индивидуално след комуникация с нас. Моля пишете до пощата за технически въпроси за да уточним детайлите, така че да асистираме максимално адекватно процеса по прехвърляне.

Отговорник (Иван Иванов, ivan.ivanov @ uni-plovdiv net)