« Back

Добавяне на памет в s3

Добавени са 32GB памет в сървъра s3. По време на профилактиката (от 11:00 до 11:30 на 9.05.2016 г.) услугите, зависещи от s3 бяха недостъпни. Картинката по-долу показва текущото състояние на сървъра, а също и новодобавената памет е маркирана.