« Back

дисково пространство на s3

Оптимизирано е дисковото пространство на сървъра s3 като общият обем е 2.17TB. В момента масива се състои от 8 диска, без грешки. Два от дисковете с грешки са извадени от масива и се ползват за тестови цели. Ето текущото състояние:

 pool: zroot
 state: ONLINE
 scan: resilvered 6.25M in 0h0m with 0 errors on Mon Dec 16 19:30:40 2013
config:

  NAME         STATE   READ WRITE CKSUM
  zroot         ONLINE    0   0   0
   raidz2-0      ONLINE    0   0   0
    gpt/zroot-slot-0 ONLINE    0   0   0
    gpt/zroot-slot-1 ONLINE    0   0   0
    gpt/zroot-slot-2 ONLINE    0   0   0
    gpt/zroot-slot-3 ONLINE    0   0   0
    gpt/zroot-slot-4 ONLINE    0   0   0
    gpt/zroot-slot-5 ONLINE    0   0   0
    gpt/zroot-slot-6 ONLINE    0   0   0
    gpt/zroot-slot-7 ONLINE    0   0   0

 

NAME  SIZE ALLOC  FREE  CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
zroot 2.17T  636G 1.55T  28% 1.00x ONLINE -

 

За изминалите около 40 часа сървъра и услугите на него работеха с минимално забавяне.