« Back

C.web конфигуриране чрез .htaccess

От днес, 24.09.2015 г. потребителите на услугата C.web ще могат да конфигурират сами своите директории, чрез .htaccess. Например ако страниците ви (.htm) са кодирани в windows-1251 то качете файл с име .htaccess, права 644 и със следното съдържание:

AddCharset Windows-1251 .htm
AddType 'text/html; charset=Windows-1251' htm

във вашата C.web директория.