« Back

Нова услуга C.dev

Услугите C.scm и C.projects са обединени в обща услуга за разработчици C.dev. Към C.dev са добавени две нови среди - Jenkins (https://jenkins.uni-plovdiv.net) и Artifactory (https://dev.uni-plovdiv.net/artifactory).