« Back

C.blogs - промени

С цел подсигуряване услугите на Лабораторията и въвеждане на SSL достъп до всички блогове към услугата C.blogs са направени следните промени към началото на 2016:

  • Основният адрес на всички блогове става от типа https://blogs.uni-plovdiv.net/.....
  • Оригиналните (стари) адреси на блоговете остават активни за неограничен период от време
  • Платформата е обновена и са въведени някои нови функционалности

В приложения списък са обобщени адресите, които услугата C.blogs (старо Focus blogs) е имала през годините. В предвид ръчната промяна на всички адреси е вероятно да са допуснати неточности. Моля при наличие на проблеми да сигнализирате.

оригинален адрес (2009 - 2014) временен адрес (2015) нов адрес (2016 - )
http://argon.blogs.uni-plovdiv.bg http://argon.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/argon
http://physics.uni-plovdiv.bg http://physics.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/physics
http://6diss.uni-plovdiv.bg http://6diss.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/6diss
- http://polydrug.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/polydrug
- http://biomat.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/biomat
- http://zoology.bio.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/zoology_bio
http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg http://rusfil.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/rusfil_slovo
- http://kmetov.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/kmetov
http://atanas.blogs.uni-plovdiv.bg http://atanas.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/atanas
http://bgezik.slovo.uni-plovdiv.bg http://bgezik.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/bgezik_slovo
http://bio.uni-plovdiv.bg http://bio.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/bio
http://ksk.slovo.uni-plovdiv.bg http://ksk.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/ksk_slovo
http://marta.blogs.uni-plovdiv.bg http://marta.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/marta
- http://ivan.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/ivan
http://mollov.blogs.uni-plovdiv.bg http://mollov.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/mollov
http://en.clic.slovo.uni-plovdiv.bg http://en.clic.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/en_clic_slovo
http://lingit.slovo.uni-plovdiv.bg http://lingit.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/lingit_slovo
http://ru.clic.slovo.uni-plovdiv.bg http://ru.clic.slovo.blogs.uni-plovdiv.net deleted
http://clic.slovo.uni-plovdiv.bg http://clic.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/clic_slovo
http://ru.lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg http://ru.lingvclub.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/ru_lingvclub_slovo
http://haberlea.bio.uni-plovdiv.bg http://haberlea.bio.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/haberlea_bio
http://zhivanov.blogs.uni-plovdiv.bg http://zhivanov.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/zhivanov
http://libe.slovo.uni-plovdiv.bg http://libe.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/libe_slovo
http://en.lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg http://en.lingvclub.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/en_lingvclub_slovo
http://rumir.uni-plovdiv.bg http://rumir.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/rumir
http://lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg http://lingvclub.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/lingvclub_slovo
http://bookproject.slovo.uni-plovdiv.bg http://bookproject.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/bookproject_slovo
http://studadmin.slovo.uni-plovdiv.bg http://studadmin.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/studadmin_slovo
http://slavdial.slovo.uni-plovdiv.bg http://slavdial.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/slavdial_slovo
http://englishdept.slovo.uni-plovdiv.bg http://englishdept.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/englishdept_slovo
http://bltl.slovo.uni-plovdiv.bg http://bltl.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/bltl_slovo
http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg http://slavistica.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/slavistica_slovo
http://def.slovo.slovo.uni-plovdiv.bg http://def.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/def_slovo
http://complit.slovo.uni-plovdiv.bg http://complit.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/complit_slovo
http://linguistica.slovo.uni-plovdiv.bg http://linguistica.slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/linguistica_slovo
http://koneko.blogs.uni-plovdiv.bg http://koneko.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/koneko
http://angelov.blogs.uni-plovdiv.bg http://angelov.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/angelov
http://en.argon.uni-plovdiv.bg http://en.argon.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/en_argon
http://en.law.uni-plovdiv.bg http://en.law.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/en_law
http://net.uni-plovdiv.bg http://net.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/net
http://law.uni-plovdiv.bg http://law.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/law
http://viktor.blogs.uni-plovdiv.bg http://viktor.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/viktor
http://slovo.uni-plovdiv.bg http://slovo.blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net/slovo
http://blogs.uni-plovdiv.bg http://blogs.uni-plovdiv.net https://blogs.uni-plovdiv.net