« Back

a nasty FreeBSD bug

През последните дни услугите C.web, C.students, C.forum, C.photo, C.svn и C.url, работещи на сървъра s3 функционираха с частични прекъсвания, докато услугата C.focus (само този адрес http://focus.uni-plovdiv.net) не работеше за близо 18 часа на 31.12.2013 г. Проблемите се наблюдаваха за дните от 27 до 31 декември и са описани в тази нишка. Към момента всичко функционира нормално.

Проблема бе максимално бързо отстранен, след активната намеса на Ведрин Желязков, Лъчезар Илиев и Атанас Терзийски.