Въведение

Галерия за снимки и споделяне на видео базирана на последна версия gallery2.

Адрес на услугата

Основния адрес е http://photo.uni-plovdiv.net, а поддържани адреси са http://photo.uni-plovdiv.bg и http://photo.argon.acad.bg. Галерията също е достъпна по SSL на адрес https://photo.uni-plovdiv.net

Регистрация

Свържете се с нас за регистрация и създаване на собствена галерия.

Обратна връзка

Пишете на focus <at> lists.uni-plovdiv.net или cart-wg <at> lists.uni-plovdiv.net