Обобщен списък от актуални мрежови услуги, развивани и поддържани от Лабораторията. Предлаганите услуги представляват софтуер с отворен код, инсталиран и конфигуриран за целите ни. За удобство и където е възможно оторизацията се извършва от системата Фокус.

 

 

Проект

Оторизация

Сървър

Адрес/URL

  C.analytics C.focus, ldap s2, s3 analytics.uni-plovdiv.net
  C.blogs C.focus, ldap s2, s3 blogs.uni-plovdiv.net
  C.dev C.focus, ldap s2, s3 dev.uni-plovdiv.net
  C.dns IP s2 ns1.uni-plovdiv.net
  C.drive C.focus, ldap s2, s3 drive.uni-plovdiv.net
  C.eduroam C.focus s2 eduroam.uni-plovdiv.bg
  C.focus - s2, s3 focus.uni-plovdiv.net
  C.forum internal s2, s3 forum.uni-plovdiv.net
  C.lists internal s3 lists.uni-plovdiv.net
  C.mail C.focus cerb., s2 mail.uni-plovdiv.net
  C.map public s3, s4 kade.si
  C.photo internal s2, s3 photo.uni-plovdiv.net
  C.portals C.focus, ldap s2, s46 portals.uni-plovdiv.net
  C.students C.focus, ldap s2, s3 students.uni-plovdiv.net
  C.time public s2 time.uni-plovdiv.net
  C.url public s2, s3 uni-plovdiv.net/C.url.php
  C.voip internal s2 -
  C.vpn internal (X.509) s5 -
  C.web C.focus, ldap s2, s3 web.uni-plovdiv.bg
  C.wiki C.focus, ldap s2, s3 wiki.uni-plovdiv.net
         
  DeLC C.focus, ldap delc delc.fmi.uni-plovdiv.net