Какво е eduroam

eduroam (EDUcation ROAMing) е роуминг-инфраструктура, използвана от академичните институции в Европа, Азия, Австралия и Канада за оторизация при достъп до мрежата. Пловдивският университет също е част от тази инфраструктура. Това гарантира достъп до Интернет на нашите преподаватели и студенти, когато гостуват в академична институция, членка на eduroam, без допълнителни регистрации. От друга страна, гостите на ПУ, идващи от институция членка на eduroam, могат също да ползват Интернет без допълнителни регистрации.

Как да използваме eduroam в Пловдивския университет

Необходима е Фокус регистрация. Ако сте регистрирани преди 12.07.2009, трябва да инициализират регистрацията си чрез еднократно включване в системата.

Настройки и указания

Как да използваме eduroam в чужбина

Ако приемащата страна членува в eduroam (това можете да проверите от http://www.eduroam.org), то използвайте съответните настройки, оторизирайки се по аналогичен начин, както в ПУ с вашите Фокус потребителско име и парола. Оторизацията в или извън ПУ е една и съща.

Технически характеристики

Wireless standart: 802.11b/g (n)
SSID: eduroam
Authentication: 802.1x (WPA2/AES)
Username: <focus_username>@uni-plovdiv.bg
Password: <focus_password>
Supported EAP types: PEAP
Tunneled authentication: MSCHAPv2

Разпределение на точките за достъп в Пловдивския университет

 • 19 Резерва (кат. АХКХ) дефект
 • 20 Вътрешен/южен двор (над парното)
 • 21 ICP-MS лаборатория, кат. АХКХ
 • 22 Катедра Аналитична химия и компютърна химия
 • 23 Вътрешен/южен двор (над парното)
 • 24 Фонд "Руский мир", Нова сграда
 • 25 Химически факултет, Деканат
 • 26 Костаки Пеев 21 (Микробиология)
 • 27 Заден двор (на УИЦ)
 • 28 Централна библиотека (читалня)
 • 29 Химически факултет (лаб. Органична химия)
 • 30 Биологически факултет (Етаж 1, 150 кабинет)
 • 31 Биологически факултет (Етаж 2, 182 кабинет)
 • 32 Биологически факултет (Етаж 2, 172 кабинет)
 • 33 Биологически факултет (Етаж 2, Доц. Бечев)
 • 34 Биологически факултет (Етаж 1, 154 кабинет)
 • 35 Биологически факултет (Етаж 1, RNA LAB)
 • 36 Биологически факултет (Подземен етаж)
 • 37 Биологически факултет (Молекулярна биология)

Статистика: Състояние на точките за достъп

Полезни връзки

http://www.eduroam.org
http://www.eduroam.bg
http://eduroam.uni-plovdiv.bg

Обратна връзка

Пишете на focus <at> lists.uni-plovdiv.net или cart-wg <at> lists.uni-plovdiv.net