Въведение

VoIP или Интернет телефония е услуга предоставяща разширяване на вътрешните телефонни абонати на по-големи разстояния, като се използва мрежовата свързаност. Услугата стартира на 13.12.2006 и обединява предимствата на традиционната телефонна услуга и на Интернет технологията.

Как да се включа

За получаване на номер се свържете лично с Ирина Кожухарова (вътр. тел. 402). Процедурата по създаване на IP телефонен номер отнема до 24 часа след подаване на заявката. Моля подгответе следните данни за регистрацията си:

 • Лична карта или Focus потребителско име (потвърдена регистрация)
 • Парола пожелание за достъп до услугата
 • PIN номер за гласова поща (ако желаете такава разбира се)
 • E-mail за обратна връзка

Предимства веднага

 • ще имате безплатен достъп до и от стационарните телефони в Пловдивския университет от всяка една точка в Интернет;
 • възможност за мобилен, вътрешен ПУ номер по света;
 • конферентни аудио и видео връзки.

Настройки

 • Username: 6xxx@koda.uni-plovdiv.net (получава се при регистрация)
 • Password: .... (получава се при регистрация)

Препоръчваме ви софтуерния клиент Blink или просто изберете клиент по вашия вкус.

Конфигурирайте по следния начин Blink клиента:

и сега попълнете данните от регистрацията си:

а ето как набирате номер (например 6998 - ехо теста)

Телефонен указател

IP PU User
6000 449 Atanas Terziyski (spa942)
6001 - Chelsea Lai Jiang
6002 - Evgeny Stoyanov (skype in)
6003 - Evgeny Stoyanov (pap)
6004 - Doni Mavrodieva
6005 - Svetoslav Enkov
6006 - Atanas Terziyski (laptop)
6007 - Nikolay Kovachev
6008 - Kiril Simitchiev
6009 333 Emil Angelov
6010 - Genko Bostandjiev
6011 - Atanas Terziyski (pc)
6012 - Viktor Ivanov
6013 - Vesselin Baev
6014 - Mariya Gudzheva (pc)
6015 536 Mariya Gudzheva (IP Phone2)
6016 - Emil Angelov
6017 - Emil Angelov (pap line2)
6018 - Antoniy Chonkov
6019 - Petya Krivcheva
6020 - Ivan Minkov
6021 - Anton Iliev
6022 - Borislav Toskov
6023 550 Ivan Minkov
6024 - Vencislav Rusinov
6025 546 Nikolay Kochev
6026 - Irina Tchongarova
6027 442 Georgi Andreev (IP Phone3)
6028 555 Ivan Minkov (IP Phone4)
6029 - Nina Jeliazkova
6030 - Antonio Canals
6031 - Mariana Gozmanova
6032 447 Ognyan Pukalov
6033 - Veselin Kmetov
6034 - Luchesar Iliev
6035 - Nikolay Kochev 2
6036 - Vesselina Pascaleva
6037 407 Radio Neko
6038 347 Plamen Angelov
6039 - Elena Kmetova
6040 - Todor Trionski
6041 - Asen Rahnev
6042 - Todor Chaushev
6043 513 Ivelin Mollov
6044 - Veselin Kmetov
6045 - Veselin Kmetov
6046 551 Balik Dzhambazov
6047 - Georgi Dobrikov
6048 - Zhivko Ivanov
6049 - Vasilka Simitchieva
6050 - Deyana Georgieva
6051 - Adriana Kalinova
6052 - Iliana Velcheva
6053 - Petya Tancheva
6054 - Tsonko Kolev
6055 - Dimitrinka Dimitrova
6056 - Tatyana Petkova
6057 - Stefka Videva
6058 - Yordanka Papardova
6059 - Petko Mitev
6060 - Svetla Popcheva
6061 - Lilyana Petkova
6062 - Irina Kojuharova
6063 - Veselina Paskaleva
6064 - Hristo Polizov
6065 - Konstantin Petrov
6066 - Vanya Gancheva
6067 - Galina Ilieva
6068 - Dimitar Bechev
6069 - Tsveta Temelkova
6070 - Ivan Milev
6071 - Tinka Valeva
6072 - Georgi Andreev
6073 - Ivan Ivanov
6999 - Voicemail
6998 - Echo Test


IP: IP телефонен номер, достъпен от стационарните телефони в университета
PU: Стационарен телефонен пост на Пловдивския университет
User: Притежател на телефонния номер

Услуга преносимост на номера

За да използвате тази услуга трябва да получите IP телефонен номер (примерно 6066), както и, разбира се, да разполагате с вътрешен (трицифрен) номер в Пловдивския университет (примерно 295). Услугата е удобна за служители на ПУ, които пътуват до места с Интернет, където могат да ползват своя IP телефон и до който телефон могат безплатно да пренасочат обажданията до стационарния си номер в ПУ. Пренасочването можете да активирате чрез изпълнение на следните команди на стационарния си номер (примерите са дадени за посочените по-гореномера):

 • Директно пренасочване:

*116066# (кодът се набира от апарат с тонално избиране)
(След набирането на *11 ще чуете сигнал, след който трябва да наберете IP номера, към който искате да се пренасочват повикванията. Командата завършва с #)

 • Пренасочване след 18 секунди:

*146066# (кодът се набира от апарат с тонално избиране)
(След набирането на *14 ще чуете сигнал, след който трябва да наберете IP номера, към който искате да се пренасочват повикванията, които не приемете до 18 секунди. Командата завършва с #)

 • Спиране на пренасочването:

#11# (кодът се набира от апарат с тонално избиране)
(С тази команда отказвате/спирате пренасочването на разговорите.)

Обратна връзка

Пишете на focus <at> lists.uni-plovdiv.net или cart-wg <at> lists.uni-plovdiv.net