Въведение

Фокус започна през 2005 като система за поддържане на база данни с акаунти на потребители, които се използваха за прокси оторизация в компютърната мрежа на Пловдивския университет. С течение на времето нуждата от такъв прокси сървър изчезна, а Фокус се разви и в момента представлява система за удостоверяване, която е предназначена да се използва от други системи.

Фокус поддържа следните видове потребителски акаунти:

  • Служител - за служителите на трудов договор в ПУ.
  • Студент - за всички студенти с действащи студентски права.
  • Външен - за временно обвързаните с ПУ по различни причини.

Създаването на акаунт във Фокус не е достъпно за всички. За да се създаде акаунт е необходимо да се предостави ключова информация, която се проверява във вътрешната база (поддържана от Фокус) за служителите и външните лица или с базата на системата Unis за акаунтите на студентите. По този начин се ограничава създаването на акаунти само за свързаните с университета лица.

Тъй като най-динамичният вид акаунти са студентските, а те са и най-многобройни, Фокус извършва ежедневна синхронизация на публичните данни за студентите в Unis с потребителските профили във Фокус. Тази дейност се извършва от модул, който се разработва като подпроект на Фокус - Focus Sync. Това позволява в рамките на 24 часа (реално в рамките на до 15 часа) да се отразят промени в курса или статуса на студента.

Удостоверяване

Възможностите за удостоверяване, които към момента се предлагат на други системи са:
LDAP сървър, реализиран с OpenLDAP. Повече за удостоверяването с LDAP може да прочетете във Focus LDAP.
Специфично за конкретното приложение view в базата данни, създадено върху потребителските профили. В този случай паролите могат да бъдат предоставени в един от следните алгоритъма за криптиране:

  • Unix Crypt
  • NT Hash
  • MD5
  • SHA

Паролите на потребителските акаунти не се съхраняват в чист текст в базата данни.

Често задавани въпроси

Проверете секцията за най-често задавани въпроси при ползване на услугата.

Обратна връзка

Пишете на focus <at> lists.uni-plovdiv.net или cart-wg <at> lists.uni-plovdiv.net