Общи въпроси


Предложения за разработване на нови услуги, мнения или въпроси от общ характер за адресирайте до e-mail адреса на лабораторията:
cart-lab @ lists.uni-plovdiv.net

Технически въпроси


Технически въпроси, докладване на проблеми или нужда от помощ при конфигуриране на предлаганите услуги адресирайте до e-mail адреса:
cart-wg @ lists.uni-plovdiv.net

Адрес


Пловдивски университет
Химически факултет
ул. Цар Асен 24
Пловдив 4000

Моля публикувайте Вашето мнение за услугите на CART Lab, които ползвате чрез формата за обратна връзка.