Координационен съвет


 • Д-р Красимира Кръстанова
 • Д-р Балик Джамбазов
 • Д-р Николай Кочев
 • Д-р Атанас Терзийски
 • Д-р Емил Дойчев
 • Мария Гуджева

Работна група


 • Д-р Атанас Терзийски - ръководител
 • Д-р Николай Кочев
 • Д-р Емил Дойчев
 • Ирина Кожухарова
 • Иван Иванов
 • Мария Гуджева
 • Лъчезар Илиев
 • Стоян Тенев