Въведение

Услугата представлява достъп до топографски карти на България, Беломорска Тракия и Македония (M1:50000) в множество различни векторни и растерни фромати. Целта на този проект е да предостави удобен достъп до съществуващи карти и да насърчи разработването на нови картографски продукти, които биха отговаряли в по-голяма степен на нуждите и изискванията на планинарите и/или други категории потребители.

Адреси на услугата

Условия за ползване

Картите са публично достъпни на горепосочените адреси.

Обратна връзка

Пишете на vedrin.jeliazkov <at> gmail.com или cart-wg <at> lists.uni-plovdiv.net